IDTM

För våra regelbundna logistikbehov i Stockholm City förlitar vi oss på Flyttfabriken.

De är flexibla, effektiva och mycket enkla att jobba med.

Fabian Pilsetnek
Logistics Coordinator