Rekommenderat företag 9 år i rad hos reco.se

Miljöarbete

Få offert

När man årligen kör tusentals mil med stora fordon och använder sig av stora mängder packmaterial finns det mycket man kan göra för att minska sitt klimatavtryck!

Vi tar miljön på allvar och låter miljötänket genomsyra hela vår verksamhet. Något som vi bl.a. gör genom att:

  • Uteslutande använda packprodukter av återvinningsbara material
  • Återanvända allt packmaterial
  • Endast köra fordon som drivs med miljöklassat drivmedel
  • Endast serva och reparera våra fordon hos bilverkstäder som har ett genomarbetat återvinningsschema för bortforsling av farligt avfall
  • Följa miljöbalkens regelverk
  • Internutbilda samtliga medarbetare för ett bättre miljötänk